KlubbinformasjonOrg.nummer 983 866 425
Klubbnavn Furnes Håndball
Postadresse Postboks 77, 2320 FURNES
Hjemmearena Furneshallen
Adresse hjemmearena Kåtorpvegen 50, 2320 Furnes
Bankkonto 1810.28.35340
Hjemmeside www.furneshandball.no
epost til klubben post@furneshandball.no
epost til leder leder@furneshandball.no
epost til styret styret@furneshandball.no
epost til kasserer kasserer@furneshandball.no
epost til materialforvalter materialforvalter@furneshandball.no
epost til sportslig leder sportsligleder@furneshandball.no
epost til trenere i klubben trenere@furneshandball.no
epost til webteam webteam@furneshandball.no