Som ny/tidligere spiller i Furnes Håndball trenger vi dine opplysninger registrert i vårt elektronisk medlemsregister KlubbAdmin. Alle aktive spillere i klubben må registrere seg via Min Idrett. Ta kontakt med klubbadmin@furneshandball.no ved spørsmål. Hjelp til registrering, se video om Ny bruker og Søk Medlemskap. Fakturering av medlemskontingent/treningsavgift genereres på bakgrunn av opplysninger i KlubbAdmin.